Risicomanagement is schijnzekerheid zonder procesmanagement
Datum publicatie
16 november 2021
Plaatsing
Managementimpact.nl

Het goed managen van processen en kwaliteitsrisico’s is voor organisaties van wezenlijk belang. Een valkuil is dat organisaties deze los van elkaar managen. Dan blijft er een enorme kans onbenut. Of sterker nog: Je kunt je afvragen wat procesmanagement zonder risicomanagement is en vice versa.Hoe kun je kwaliteitsrisico’s managen als je niet de doorvertaling maakt wat dit betekent voor de werkprocessen? En hoe kun je processen managen als je niet weet hoe en wanneer zich welke risico’s voordoen? Pieter Wolswinkel legt in zijn nieuwe artkel op ManagementImpact.nl uit waarom proces- en risicomanagement niet zonder elkaar kunnen.

Je kan zeggen dat risicomanagement zonder procesmanagement is als een klimmer gezekerd aan een losse rots. Dan lijkt het alsof de risico’s goed worden beheerst, maar in de praktijk is dit helemaal niet geborgd in het proces oftewel de manier van werken. Zonder goede borging van de risico’s in het proces creëer je schijnzekerheid. Dat is dezelfde zekerheid die de genoemde klimmer heeft.

Lees het volledige artikel hier.

Meer publicaties van: Deze auteur