Start de verbetermotor!
Datum publicatie
24-11-2017
Plaatsing
BPM Consult
Thema/Onderwerp
Continu verbeteren, proceseigenaarschap, zelfsturing, verbeterstructuur

Van uitvoerende teams in de dienstverlening wordt steeds meer verwacht. Naast de ‘reguliere’ uitvoering van taken, worden verantwoordelijkheden steeds meer bij de uitvoering belegd. Zij monitoren de werkzaamheden, zorgen voor de aansturing (zelforganisatie) en nemen steeds meer ondersteunende taken op zich, zoals werving en selectie van nieuwe collega’s (ontstaffing).

Zowel zelforganisering als ontstaffing leidt tot een grotere druk op de uitvoerende teams, omdat er meer werkzaamheden bijkomen en lang niet altijd helder is welke kaders en verantwoordelijkheden medewerkers hebben.

Daar komt nog bij dat uitvoerende teams doorlopend de eigen werkzaamheden moeten evalueren en verbeteren. Hoe kunnen uitvoerende teams daarvoor zorgen? BPM Consult biedt een structuur voor effectiever verbeteren.