Van proces- naar systeemgericht organiseren
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
2000
Plaatsing
INK - speciale uitgave

Uit vele vragen die het INK bereiken blijkt dat het niet eenvoudig is om bij gebleken noodzaak de organisatie te ontwikkelen van een procesgerichte structuur en cultuur naar een systeemgerichte opzet.


Van fase II naar Fase III

De organisatie-inrichting wordt anders, gevestigde posities staan op het spel en er zal sneller en trefzekerder moeten worden gereageerd op signalen uit de buitenwerekd. In dat verband wordt ook de term 'kantelen van de organisatie' gebruikt.

In deze INK-publicatie wordt geprobeerd in een mix van theorie- en praktijkvoorbeelden enige ideeën aan te reiken om al die organisaties die op weg zijn van fase II naar fase III een steuntje in de rug te geven. Het is daarmee geen kookboek met uitgewerkte recepten, maar meer een plaatjesboek om de eetlust te vergroten.

Meer publicaties van: Deze auteur