Vanuit de eigen kracht de standaarden voorbij
Datum publicatie
nr 2, april 2008
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement

Afgelopen februari organiseerde BPMConsult een ronde tafelbijeenkomst over kwaliteits- en procesmanagement in het onderwijs. Aan de bijeenkomst namen vertegenwoordigers van mbo-, hbo- en wo-instellingen deel. Zij bogen zich over de betekenis van kwaliteits0 en procesmangamagement, bezien vanuit drie invalshoeken: docent, student en ondersteunende organisatie.


Twaalf onderwijsinstellingen praten over kwaliteit en processen

Het is duidelijk dat het onderwijs voor een grote uitdaging staat. Onderwijs lijkt ook een sector waarin procesmanagement heel veel kan betekenen. Juist door de complexiteit van verschillend eactiviteiten en juist door alle verschillende beelden die er binnen onderwijsinstellingen bestaan over wat belangrijk is.

Er kunnen nog flinke stappen worden gemaakt in procesgericht denken en kwaliteitsverbetering. Mits er directe urgentie is, of juist een sterke visie van het management waardoor het draagvlak in ieder geval van bovenaf voldoende is.

Meer publicaties van: Deze marktsector