Vernieuwen IT-systeem kansloos zonder excellente proceskennis
Auteurs
Willem Spronk
Datum publicatie
december 2013
Plaatsing
Kwaliteit in Bedrijf
Thema/Onderwerp
Procesherontwerp, Proces-it match, IT-systeem definitie

Projecten rond het upgraden en vernieuwen van bestaande systemen falen vaak. Het systeem ondersteunt uiteindelijk niet goed of mist functionaliteiten die cruciaal zijn voor de organisatie. Wat kan een organisatie doen om te voorkomen dat een grondige, projectmatige vernieuwing mislukt? Met behulp van excellente proceskennis wordt de basis gelegd voor een IT-systeem dat niets te wensen overlaat en dat echt aansluit bij de behoefte van de organisatie.


De kracht van proceskennis in systeemherontwerp

Upgraden en vernieuwen van bestaande systemen zijn taken die in de regel zijn belegd bij de ICT-afdeling (bijvoorbeeld bij het duo van de functioneel beheerder en applicatiebeheerder), in samenspraak met de ICT-leverancier. Vaak is dit ook terecht; niemand weet zoveel van een ICT-systeem als een  ICT-er. Toch gaat het opschonen van een ICT-systeem erg vaak mis. Het systeem ondersteunt niet goed of mist functionaliteiten die cruciaal zijn voor de organisatie. Wat kan een organisatie doen om te voorkomen dat een grondige projectmatige opschoning mislukt?

Van ICT-ers  kan niet worden verwacht dat zij een grondige herbezinning doen van de organisatie. De organisatie zelf moet het voortouw nemen. Met behulp van excellent procesmanagement wordt een de basis gelegd voor een ICT-systeem dat niets te wensen over laat en dat echt aansluit bij de behoefte van de organisatie.

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur