Wat is de ideale 'bagage' van de kwaliteitsmanager?
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
maart 1998
Plaatsing
Kwaliteit in Bedrijf
Thema/Onderwerp
Competentie-ontwikkeling, Kwaliteitsmanagement

De kwaliteitsmanager is veelal een staffunctionaris, die het management adviseert over de aanpak van kwaliteitszorg en een grote rol speelt in het aansturen en uitvoeren van activiteiten rond kwaliteitsborging en -verbetering. Om deze functie goed uit te kunnen oefenen, is een combinatie van uiteenlopende competenties nodig.


Over competenties en het ontwikkelen daarvan

Competenties voor aansturing en coördinatie van kwaliteitsactiviteiten kunnen worden gedefinieerd vanuit de functie, de organisatie en de omgeving. Voor organisaties is het belangrijk niet alleen uit te gaan van de bestaande functie en organsiatie, maar vooral te kijken naar wat op langere termijn nodig is om succesvol te kunnen opereren.

Op basis van een aantal adviesopdrachten betreffend ede eisen die omgeving en organisatie aan kwaliteitsmanagers zouden moeten stellen, werden de voornaamste competenties in kaart gebracht, waarover kwaliteitsmanagers zouden moeten beschikken. Daarnaast werd een aanpak ontworpen voor het ontwikkelen van competenties voor kwaliteitsmanagers.

Meer publicaties van: Deze auteur