Zie processen niet alleen als een bedrijfskundig systeem, maar vooral ook als een sociaal systeem
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
12 januari 2016
Plaatsing
NEN, BPM Consult
Thema/Onderwerp

Praktijkgids: Overstappen op ISO 9001:2015.

NEN, Delft De impact van de nieuwe norm

Intervieuw met Renco Bakker

Meer publicaties van: Deze auteur