Referentiearchitectuur als handvat voor organisatieontwerp

Referentiearchitecturen zijn met name ontwikkeld binnen de overheid en semi-overheid. Dit komt, omdat er binnen de verschillende sectoren sprake is van veel organisaties die op een vergelijkbare manier zijn georganiseerd. Dat maakt het onderling delen van best practices bijzonder interessant, ook met het oog op effectieve en efficiënte uitwisseling van informatie en uniforme inrichting van dienstverlening.


Een referentiearchitectuur is een algemene, generieke architectuur (met processen en bedrijfsfuncties) dat als een vertrekpunt gebruikt kan worden voor het specifieker ontwerpen van processen voor een organisatie. Het bevat onder meer:

 • Principes
 • Richtijnen
 • Processen
 • Bedrijfsfuncties
 • Standaarden voor informatie-verwerking, -uitwisseling en -opslag

De NORA is de meest abstracte, algemene architectuur:

NORA - Overheid

De Nederlandse Overheid Referentie archtitectuur kent per eind 2022 nu 24 actuele dochter-architecturen, die elk een meer specifieke toepassing vormen voor een bepaalde context/sector. De term 'dochter' is hier niet hiërarchisch: elke referentiearchitectuur hebben en houden hun eigen autonomie (inhoudelijk en organisatorisch).


Hieronder staan de referentiearchitecturen die door BPM Consult worden gebruikt in projecten:

Sector Onderwijs

ROSA - Onderwijs

FORA - PO en VO scholen

MORA - MBO

HORA - HBO  & WO

Sector Gezondheidszorg

RDG - GGZ-instellingen

CARE - Care-instellingen

PURA - GGD

Jeugdketens

VERA - Veiligheidsregio's

ZIRA - Ziekenhuizen

Sector Overheid

PETRA - Provincie

GEMMA - Gemeenten

WILMA - Waterschappen

Waarom wij?6 antwoorden

 • Waarom zou ik aan BPM doen?

  Omdat het echt veel beter kan. Processen zijn niet ontworpen, maar ontstaan. Overdrachtsverlies, herstelwerk en wachttijd is er zomaar ingeslopen. Grondig doorlichten en verbeteren levert al snel 30% performance-verbetering op. Niet oprapen is zonde!

 • Waarom zou ik BPM Consult vragen?

  Wij halen het beste uit uw mensen. De werkvloer ziet dagelijks waar het beter kan. Ophalen is de kunst! Vertrouwen geven, luisteren, faciliteren. Dat is wat wij leuk vinden. Met, voor en door medewerkers. Resultaat? Sterk gedragen verbeteringen

 • z z

  Zijn jullie een ICT-club?

  Nee, wij zijn business consultants. Maar we verbinden processen wel met  ICT. Workflowmanagement en communicatietechnologie kunnen processen aanzienlijk versterken. Mits in samenhang met het business proces ontworpen! Dit vraagt om sterke en onafhankelijke procesbegeleiding, wij doen dit graag en goed.

 • Wat doen jullie?

  Procesherontwerpprojecten begeleiden. Verantwoordelijkheid tot na implementatie. Wij zien het pad van IST naar SOLL als de gezamenlijke veranderopgave. Onze uitdaging is de nieuwe werkwijze te zien renderen. Piloten, gamen, schaduwdraaien, intrainen, tot de laatste om is

 • Doen jullie ook LEAN?

  Ja. We zijn zelfs tegen verspilling. Onnodig wachten, transporteren, voorraad houden en produceren is jammer. Niet nodig en niet goed. We gaan op zoek met uw medewerkers waar we verspilling kunnen uitbannen. Zo is er verantwoorde bedrijfsvoering. Maar we staren ons niet blind op LEAN. Het is een manier van denken, geen doel op zich!

 • Spreken jullie je modelleertalen?

  Ja en nee. Wij zijn geen procesmodelleurs als doel op zich. Wij gebruiken ze voor analyse van het werk met de mensen die het doen. In beeld wat er toe doet. Brown paper en post its. Daarna kunnen we alle kanten op. Liefst in flexibele taal en MS Office Visio. Met BPMN als moedertaal. Exports in Sqeme, Mavim, QPR, QOL, Aris, Inception, Bizzdesign, you-name-it geen probleem. 

 • Wat is jullie ambitie?

  Wij geven graag de toon aan. De beste aanpak neerzetten. Het debat voeren over het vak. Ervaringen delen. Dat is ook BPM Consult. Met onze boeken en artikelen bewijzen we dat!

Volgende stap Contact

Blijf op de hoogtevan de ontwikkelingen

Horizontaalorganiseren

Twitter
RencoBakker
RT @BPMConsultcom: Van jaarplannen met veel tekst zonder concrete acties, naar een kernachtig, doelmatig en gedeeld jaarplan. Een geweldig…
RencoBakker
RT @BPMConsultcom: Van jaarplannen met veel tekst zonder concrete acties, naar een kernachtig, doelmatig en gedeeld jaarplan. Een geweldig…