Roadmap maken voor zorginstellingen

Om de aansluiting te maken van de processen bij de strategische koers van de organisatie, bieden Koplopers in de Zorg en BPM Consult samen een aanpak om in twee roadmapsessies de richting van zorginstellingen te vertalen naar een concretere ontwikkelagenda.


Een beeld van de toekomst…

Alle zorginstellingen worstelen met huidige en toekomstige ontwikkelingen. Waarop wordt ingezet, en is dit de juiste keuze? In de afgelopen periode hebben in het kader van de Agenda voor de toekomst een groot aantal Toekomstwijzers hier meer invulling aan gegeven. De Toekomstwijzers bieden een blik op ontwikkelingen tot 2025, en plaatsen kritische kanttekeningen bij de huidige situatie en schetsen ook hoe toekomstige zorgorganisaties er uit gaan zien (voor de kwetsbare groepen, ouderen, jeugd, ziekenhuiszorg, GGZ en management, organisatie en medewerkers).

 … vertaald naar uw eigen organisatie

De vraag is hoe u al deze informatie kunt gebruiken om vanuit de goede richting de doorvertaling te maken naar inrichtingsvraagstukken. Hiervoor hebben Koplopers in de Zorg en BPM Consult samen een aanpak ontwikkeld:

 

Aanpak

In 2 dagdelen van 4 uur, gaan we samen:

 • een beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen
 • benoemen wat de organisatie wil bereiken in de toekomst
 • een concretere ontwikkelagenda maken voor de komende 5 jaar

Deze ontwikkelagenda biedt een mooie basis voor verdere planvorming, bijvoorbeeld in de vorm van een uitgebreider Plan van aanpak.

Wat levert het op:

 • Inspiratie over de koers van de organisatie
 • nieuwe inzichten in actuele ontwikkelingen
 • gedeelde visie
 • draagvlak onder management
 • consistentie in inrichtingsvraagstukken
 • toekomstgerichte ontwikkelagenda

Kosten: € 3.750,-, exclusief btw.

Meer weten: Vraag Jaap Jan Brouwer of Willem Spronk 

Waarom wij?6 antwoorden

 • Waarom zou ik aan BPM doen?

  Omdat het echt veel beter kan. Processen zijn niet ontworpen, maar ontstaan. Overdrachtsverlies, herstelwerk en wachttijd is er zomaar ingeslopen. Grondig doorlichten en verbeteren levert al snel 30% performance-verbetering op. Niet oprapen is zonde!

 • Waarom zou ik BPM Consult vragen?

  Wij halen het beste uit uw mensen. De werkvloer ziet dagelijks waar het beter kan. Ophalen is de kunst! Vertrouwen geven, luisteren, faciliteren. Dat is wat wij leuk vinden. Met, voor en door medewerkers. Resultaat? Sterk gedragen verbeteringen

 • z z

  Zijn jullie een ICT-club?

  Nee, wij zijn business consultants. Maar we verbinden processen wel met  ICT. Workflowmanagement en communicatietechnologie kunnen processen aanzienlijk versterken. Mits in samenhang met het business proces ontworpen! Dit vraagt om sterke en onafhankelijke procesbegeleiding, wij doen dit graag en goed.

 • Wat doen jullie?

  Procesherontwerpprojecten begeleiden. Verantwoordelijkheid tot na implementatie. Wij zien het pad van IST naar SOLL als de gezamenlijke veranderopgave. Onze uitdaging is de nieuwe werkwijze te zien renderen. Piloten, gamen, schaduwdraaien, intrainen, tot de laatste om is

 • Doen jullie ook LEAN?

  Ja. We zijn zelfs tegen verspilling. Onnodig wachten, transporteren, voorraad houden en produceren is jammer. Niet nodig en niet goed. We gaan op zoek met uw medewerkers waar we verspilling kunnen uitbannen. Zo is er verantwoorde bedrijfsvoering. Maar we staren ons niet blind op LEAN. Het is een manier van denken, geen doel op zich!

 • Spreken jullie je modelleertalen?

  Ja en nee. Wij zijn geen procesmodelleurs als doel op zich. Wij gebruiken ze voor analyse van het werk met de mensen die het doen. In beeld wat er toe doet. Brown paper en post its. Daarna kunnen we alle kanten op. Liefst in flexibele taal en MS Office Visio. Met BPMN als moedertaal. Exports in Sqeme, Mavim, QPR, QOL, Aris, Inception, Bizzdesign, you-name-it geen probleem. 

 • Wat is jullie ambitie?

  Wij geven graag de toon aan. De beste aanpak neerzetten. Het debat voeren over het vak. Ervaringen delen. Dat is ook BPM Consult. Met onze boeken en artikelen bewijzen we dat!

Volgende stap Contact

Blijf op de hoogtevan de ontwikkelingen

Horizontaalorganiseren

Twitter
EduardvanB
Mooi artikel van Pieter Wolswinkel van @BPMConsultcom: Overbrug de kloof tussen het primaire proces en ondersteunin… https://t.co/ea3dklKYA4
MI_Zorg
Mooi artikel van Pieter Wolswinkel van @BPMConsultcom: Overbrug de kloof tussen het primaire proces en ondersteunin… https://t.co/D6ZARikKZH