Zelfscan

Lees de onderstaande uitspraken en geef aan in hoeverre je met de uitspraak eens bent.
0 = niet merkbaar; 1 = enigzins aan de orde;  2 = redelijk sterk; 3 = zeer mee eens