Leestip: De bijl aan de wortel van Michael Hammer
Leestip: De bijl aan de wortel van Michael Hammer
Datum publicatie
18-03-2019

Boek: De bijl aan de wortel - Een manifest voor bedrijfsrevoluties
Auteur: Micheal hammer

Een 'gouwe ouwe'. Het boek is al uit 1997, maar het appél voor re-engineering is nog steeds actueel. Michael Hammer is de grondlegger van Business Process Re-engineering. Hij leefde tussen 1948 en 2008.

In zijn boek 'de bijl aan de wortel adresseert hij stevig de problemen van het Taylorisme: De arbeidsdeling en hierarchische denken is funest voor procesprestaties. De vergaande arbeidsdeling (taakgericht) voldoen niet meer in deze tijd. Een algehele ombouw naar een procesgerichte organisatie (klantgerichte, platte organisatie, bevoegdheden lager in de organisatie) is een levensvoorwaarde betoogt hij.

Door alle monderen managementliteratuur over Lean, Agile, SCRUM en Design Thinking zouden we haast de hoofdboodschap vergeten, terwijl veel organisaties de basisordeningen nog altijd op functiespecialisatie hebben staan. Daarom is het goed de symptomen eens goed op je te laten inwerken die Hammer beschrijft; zoals

Hammer roept managers op tot de fundamentele heroverweging en radicale nieuwe opzet van bedrijfsprocessen om drastische verbeteringen in eigentijdse normen voor prestaties, zoals kosten, kwaliteit, services en snelheid te bereiken

Interessant is zijn symptomen beschrijving, die herleidt naar procesdefecten en oplossingen. Als samenvatting hieronder afgedrukt:

Symptomen Defecten Oplossingen
Overvloedige informatie- uitwisseling- invoeren gegevens en overtollige informatie

Eigenmachtige opsplitsing


Culsteren samenhangende activiteiten en processen

Voorraad en buffers

Speling in systeem voor onzekere tijden


Just in time inzetten. Onzekerheid wegnemen door ketengericht verbeterprojecten.

Veel controle op waardetoevoeging

Opsplitsing, wantrouwen, ondercompetentie Clusteren, decentralisatie TVB, competente uitvoerders
Complexiteit; veel uitzonderingen en speciale gevallen

Opeenstapeling van uitzonderingen in simpel proces Proces splitsen: basisproces en uitzonderingen

Revisie, herhaling en herstelwerk

Onvoldoende feedback in grote en lange processen Herstelwerk overbodig maken door monitoren van en afrekenen op fouten

Kortom: Hammer is nog steeds actueel, lees het boek alsof het zojuist uitgekomen is. Zie ook: https://www.bpmconsult.nl/boeken/de-bijl-aan-de-wortel

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites