• Sector: Dienstverlening
  • Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft tot doel om te bevorderen dat werkzaamheden in de Filantropische scetr (waaronder werving en besteding van Fondsen) op verantwoorde wijze plaatsvindt. Het CBF streeft de realisatie van deze doelstelling na door actief toezicht, passief toezicht, reflectief toezicht en door het geven van kennis en voorlichting.

  • Aanleiding

    Mede door de behoefte aan toegenomen zelfregulering en een grotere nadruk op kwaliteitsverbetering (zowel op 'harde' als op 'zachte' normen) is de aanzet gedaan voor een nieuw stelsel voor toezicht en kwaliteitsbevordering. Aan het CBF is nu de taak om een nieuwe organisatie binnen dit nieuwe stelsel te ontwerpen en in te richten.

  • Aanpak

    BPM Consult hielp in het ontwerpen van een vernieuwd organisatieconcept. Middels procesmapping & analyse heeft BPM Consult het herontwerpen van de 4 primaire processen ondersteund. 

  • Resultaat

    Toegenomen betrokkenheid van medewerkers bij de eigen processen, transitie vanuit de achterhoede naar een organisatie die is gericht op een nieuwe visie en missie.