• Sector: Gezondheidszorg
  • Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is één van de 11 divisies binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het Julius Centrum ambieert een internationaal leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis op het gebied van gezondheidswetenschappen en eerstelijns geneeskunde.

  • Aanleiding

    Binnen het Julius Center (een divisie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht) is een contractenprocedure opgesteld om te verduidelijken wat de inbreng van de medewerkers is in het proces van het aangaan van overeenkomsten (zoals detacheringsovereenkomsten, subsidie-overeenkomsten en overeenkomsten voor medisch wetenschappelijk onderzoek). Aan BPMConsult is gevraagd om met behulp van procesflows de communiceerbaarheid van de procedure te vergroten.

  • Aanpak

    De procedure voor het aangaan van overeenkomsten is uitgewerkt in goed communiceerbare procesontwerpen. Deze zijn in een reeks interviews met interne experts verder aangescherpt en opgeleverd.  

  • Resultaat

    De organisatie beschikt over overzichtelijke communicatiemiddelen met een op de doelgroep toegespitst niveau van benodigde detaillering, in de vorm van een aantal procesontwerpen en leidende principes.