Dementienetwerk regio Zutphen e.o.
"In een succesvolle zorgketen is een goed lopende menselijke interactie een absolute voorwaarde." Joris Schuurmans

 • Sector: Gezondheidszorg
 • Het dementienetwerk regio Zutphen e.o. heeft als doel de totale kwaliteit van dementiezorgverlening in de regio te verbeteren, zowel voor cliënten als voor mantelzorgers.

  Het Dementienetwerk Zutphen richt zich op inwoners van de gemeenten Zutphen en Lochem, aangevuld met Vorden, Steenderen, Baak en Wichmond (gemeente Bronckhorst).

 • Toegepaste solutions

  • Business Modeling
  • Process Mapping
  • Kwalitatieve knelpunt inventarisatie
  • Customer Journey
 • Aanleiding

  Het dementienetwerk stond voor de opgave om een integraal zorgpad te ontwikkelen, met interactie tussen betrokken zorginstellingen en inbedding van casemanagement rond de cliënt.

 • Aanpak

  In een gezamenlijk proces met vertegenwoordigers van alle betrokken zorginstellingen, gemeenten en huisartsen werd na het houden van individuele interviews in groepsverband een integraal proces ontworpen.

 • Resultaat

  Een meer open houding van deelnemende organisaties met oog voor samenwerking Een gedragen beeld van de gehele zorgketen en de ontwikkeling van een nieuwe, efficiënte, klantgerichte vorm van samenwerking.