Empatec
"Zoals de procesarchitectuur bij Empatec is ingericht heb ik het nog niet vaak gezien, dit lijkt wel een hightechbedrijf" ISO-9001 certificeerder over Empatec

  • Sector: Industrie
  • Empatec biedt de juiste werkplek voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het produceren van producten en diensten die voor hun klant toegevoegde waarde hebben, staat centraal. Dat doet Empatec met een moderne infrastructuur in 12 vakbedrijven, verspreid over een breed werkgebied. Hun vakbedrijven hebben alle benodigde certificeringen en keurmerken waar dit van toepassing is. 

  • AANLEIDING

    Empatec richt zich op het behalen van de hercertificering ISO 9001:2015 voor drie van hun vakbedrijven. Daarnaast lopen er verschillende initiatieven rond werkprocessen die erom vragen samengenomen te worden, zoals een LEAN-optimalisatie project en blauwdrukken voor een nieuw ERP-systeem. De behoefte bestaat om een concern brede procesarchitectuur in te richten die voor de hele organisatie inzichtelijk is.

  • AANPAK

    Met een afvaardiging van alle vakbedrijven is gestart met het in kaart brengen van het bedrijfsprocesmodel. Vervolgens is in procesworkshops voor drie van de vakbedrijven de huidige werkwijze in kaart gebracht, met daarin aandacht voor de eisen van de ISO en de koppeling van hulpdocumenten aan specifieke punten in het proces. Het bedrijfsprocesmodel en processen zullen samen ontsloten worden in een digitaal handboek, zodat iedereen eenvoudig door de processen kan navigeren.