Arcus
"Excellente onderwijsondersteuning door standaardisatie en centralisatie" Frans Eurlings, manager STIP

 • Sector: Onderwijs
 • Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen.

  Bij Arcus studeren ruim 8000 studenten en werken 850 medewerkers. 

 • Aanleiding

  Het betrekken van een nieuwbouwlocatie vraagt om herinrichting van onderwijsondersteunende processen (Roostering, Planning, Examinering). Arcus wil standaardisatie en centralisatie doorvoeren en met een Front-Office en Back-Office scheiding gaan werken op de nieuwe locatie.

 • Onze aanpak

  Met werkgroepen (50 man) werd de huidige werkwijze geanalyseerd en herontworpen conform nieuwe organisatieprincipes (centralisatie en standaardisatie). Via Service-blueprinting werd de interactie tussen de nieuwe Front- Offices en de verwerkende processen ontworpen. Ook werd  het besluitvormingsproces over ontwerp en de implementatie van de processen begeleid. E.e.a binnnen een strak projectregime; de verhuisdatum als oplevermoment.

 • Het Resultaat

  Toegankelijke informatiepunten, dichtbij de klant, en daardoor tevreden studenten en docenten. Een Front-Office dat fysiek dicht bij de klant zit, met een strak ontworpen vraagbeantwoordingsproces en met toegenomen mogelijkheden tot taakroulatie.