RDOG Hollands Midden
"Door het in kaart brengen van alle processen hebben we inzicht gekregen waar wij dingen dubbel deden" Jolanda Gijzenberg

  • Sector: Gezondheidszorg
  • De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is de missie van de RDOG HM om die opdracht op een positieve, inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te geven, zowel voor medewerkers als voor klanten en doelgroepen.

  • Aanleiding

    De organisatie staat voor de opgave om procesgericht te gaan werken; het procesgericht denken, besturen en samenwerken naar een grotere hoogte brengen. Belangrijke driver hiervoor is de wens om wendbaarder te worden, verspilling te voorkomen en continu te verbeteren, gegeven het feit dat takenpakketten wijzigen en financiële kaders veranderen.

  • Aanpak

    Om te komen tot een grotere volwassenheid in procesgericht werken, ondersteunt BPM Consult bij het signaleren, uitdenken en uitvoeren van verbeterinitiatieven in verschillende onderdelen binnen de RDOG. In een flexibele, gefaseerde aanpak wordt doorlopend gekeken welke stappen de organisatie kan zetten om haarzelf te verbeteren.