Vitens
"Het prestatiegericht werken en het elkaar begrijpen in de keten helpt om optimaal invulling te geven aan Portfolio Management." Anton Rottier en Christian de Wilde

 • Sector: Op- en overslag
 • Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Zij wint en zuivert drinkwater en levert dit aan 5,6 miljoen klanten. Op jaarbasis levert zij met 1.400 medewerkers zo’n 350 miljoen m³ water. Dit doet zij met 100 waterzuiveringsinstallaties, 49.000 kilometer waterleiding en 3.000 hectare waterwingebied. Zij staat voor betrouwbaar drinkwater, want dit is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn.

 • Aanleiding

  Het team portfoliomanagement stond voor twee opgaven. Enerzijds het implementeren van prestatiegericht portfoliomanagement en anderzijds het implementeren van SAP. Beide vragen om een flinke aanpassingen van de processen.

 • Aanpak

  Er is gekozen voor een systeem- en procesimplementatie in één. Gestart met ontwerp van de nieuwe werkwijze en systeeminrichting. Tijdens de bouwfase van SAP alvast de transitie richting prestatiegericht portfoliomanagement gemaakt. Met als sluitstuk de implementatie van SAP.

 • Resultaat

  Met de introductie van SAP en onze nieuwe processen hebben we nu één waarheid, namelijk wat er in SAP staat. Dit biedt ons een integraal overzicht wat helpt om investeringen gestructureerd te prioriteren. Daarnaast zit het prestatiegericht denken en werken er helemaal in.