Een Roadmap maken voor toekomstgerichter organiseren


10/10/2019

Vrijwel alle zorginstellingen worstelen met huidige en toekomstige ontwikkelingen. Waarop wordt ingezet? en is dit de juiste keuze? In de afgelopen periode hebben een groot aantal Toekomstwijzers in het kader van de Agenda voor de toekomst hier meer invulling aan gegeven. De Toekomstwijzers bieden een blik op ontwikkelingen tot 2025 en plaatsen kritische kanttekeningen bij de huidige situatie. Ook schetsen zij hoe toekomstige zorgorganisaties er uit gaan zien (de GGZ, kwetsbare groepen, ouderen, jeugd, ziekenhuiszorg en managers, organisatie en medewerkers). Daarbij komen thema's aan bod als zelforganisatie, ontbureaucratisering, ketensamenwerking, ruimte voor vakmanschap en complexere zorgproblematiek.

De vraag is hoe u deze ontwikkelingen kunt gebruiken om vanuit de goede richting een doorvertaling te maken naar inrichtingsvraagstukken. Hiervoor hebben Koplopers in de Zorg en BPM Consult samen een aanpak ontwikkeld.

Lees meer via https://www.bpmconsult.nl/van-toekomstwijzer-naar-ontwikkelagenda

  • aanpak-toekomstwijzer-tot-ontwikkelagenda.png