Omgevingsdiensten: Zet ambitie om naar realisatie


14/02/2018

Het omzetten van ambitie naar realisatie. Omgevingsdiensten ontwikkelen hun richting, maar blijven steken op de inrichting. Integrale bedrijfsvoering biedt kansen.

Vanuit de basis op orde naar samenwerken in de keten. BPM presenteert u 8 groeifasen richting succes voor uw omgevingsdienst. Bekijk de korte film!

Omgevingsdiensten zijn jong gestarte organisaties in de publieke sector. De opstart en ontwikkeling vergt veel aandacht en flexibiliteit. Verschillende taken worden bij elkaar gebracht en medewerkers van provinciale- of gemeentelijke afkomst moeten nieuwe verbanden smeden. Hoe zorg je dat processen in samenhang zijn? Hoe zorg je dat de bedrijfsvoering integraal en sluitend is? Hoe mobiliseer je de verbeterkracht van de medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat wat in eerste instantie kan aanvoelen als ‘los zand’ samengepakt kan worden. Onze visie is dat allereerst de basis op orde moet worden gebracht in het ontwerp van de procesarchitectuur. Op dit fundament kan met participatie van de medewerkers continu doorontwikkeld worden.

Diverse initiatieven en ontwikkelingen zoals de omgevingswet, output-financiering en verdere digitalisering maken het belang van scherp ontworpen bedrijfsprocessen steeds beter zichtbaar. Maar waar te beginnen? Hoe zorgt een omgevingsdienst ervoor dat ze klaar is om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan?

BPM Consult introduceert een BPM OD Maturity Model die omgevingsdiensten helpt in deze zoektocht. Met 8 groeifasen en bijbehorende inspiratiepaden en succesfactoren wordt inzicht gegenereerd in het wat, waarom en hoe! 

Meer informatie over het BPM OD Maturity Model? Bekijk dan ons Vision Paper, of neem een kijkje op onze OD-pagina.
Sparren over de uitdagingen bij uw omgevingsdienst? Bespreek het met Johnny van de Vliert.

  • odfiguur.jpg