Omgevingsdiensten en Gemeenten

Op weg naar een volwassen organisatie

Omgevingsdiensten zijn jong gestarte organisaties in de publieke sector. De opstart en ontwikkeling vergt veel aandacht en flexibiliteit. Verschillende taken worden bij elkaar gebracht en medewerkers van provinciale- of gemeentelijke afkomst moeten nieuwe verbanden smeden.


Uitdagingen

Hoe zorg je dat processen in samenhang zijn? Hoe zorg je dat de bedrijfsvoering integraal en sluitend is? Hoe mobiliseer je de verbeterkracht van de medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat wat in eerste instantie kan aanvoelen als ‘los zand’ samengepakt kan worden. Onze visie is dat allereerst de basis op orde moet worden gebracht in het ontwerp van de procesarchitectuur. Op dit fundament kan met participatie van de medewerkers continu doorontwikkeld worden. 

Diverse initiatieven en ontwikkelingen zoals de omgevingswet, output-financiering en verdere digitalisering maken het belang van scherp ontworpen bedrijfsprocessen steeds beter zichtbaar. Maar waar te beginnen? Hoe zorgt een omgevingsdienst ervoor dat ze klaar is om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan?

De 8 groeifasen

BPM Consult introduceert een BPM OD Maturity Model die omgevingsdiensten helpt in deze zoektocht. Met 8 groeifasen en bijbehorende inspiratiepaden en succesfactoren wordt inzicht gegenereerd in het wat, waarom en hoe!
Verken de volwassenheidsfasen hieronder en download ook de Vision Paper!

1. Met proces basis op orde                        5. Breng klant in beeld                          

2. Verbeter zelf continu                                6. Automatiseer & Digitaliseer             

3. Versterk proces met IT                             7. Verbind bedrijfsvoering integraal    

4. Benut data                                                  8. Stimuleer keten naar missie & visie

Uw consultant voor Omgevingsdiensten en Gemeenten

Johnny van de Vliert


Nieuws

Meer nieuws

Publicaties

design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites