Omgevingsdiensten en Gemeenten

Op weg naar een wendbare organisatie

Omgevingsdiensten zijn nog relatief nieuwe organisaties in de publieke sector.  De opstart en ontwikkeling vergt veel aandacht en flexibiliteit. Verschillende taken worden bij elkaar gebracht en medewerkers van provinciale- of gemeentelijke afkomst smeden sterke verbanden.


Uitdagingen voor gemeenten en omgevingsdiensten

Hoe zorg je dat processen in samenhang zijn? Hoe mobiliseer je de verbeterkracht van de medewerkers? Hoe zorg je dat de bedrijfsvoering integraal en sluitend is? En hoe zorg je ervoor dat ontwikkelingen doorvertaald worden in dienstverlening. Onze visie is dat allereerst de basis op orde moet worden gebracht in het ontwerp van de procesarchitectuur. Op dit fundament kan met participatie van de medewerkers continu doorontwikkeld worden. 

Diverse initiatieven en ontwikkelingen zoals de omgevingswet, output-financiering en verdere digitalisering maken het belang van scherp ontworpen bedrijfsprocessen steeds beter zichtbaar. Maar waar te beginnen? Hoe zorgt u dat uw organisatie klaar is om bovengenoemde uitdagingen aan te gaan?

De 8 groeifasen

BPM Consult introduceert een BPM OD Maturity Model die omgevingsdiensten helpt in deze zoektocht. Met 8 groeifasen en bijbehorende inspiratiepaden en succesfactoren wordt inzicht gegenereerd in het wat, waarom en hoe!
Verken de volwassenheidsfasen hieronder en download ook de Vision Paper! Overigens zijn deze groeifasen voor iedere overheidsorganisatie herkenbaar.BPM OD Maturity Model

1. Met proces basis op orde                        5. Breng klant in beeld                          

2. Verbeter zelf continu                                6. Automatiseer & Digitaliseer             

3. Versterk proces met IT                             7. Verbind bedrijfsvoering integraal    

4. Benut data                                                  8. Stimuleer keten naar missie & visie

Uw consultant voor Omgevingsdiensten en Gemeenten

Johnny van de Vliert


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites