Processen basis voor A+O Metalektro


18/06/2012

Willem Spronk gaat A+O Metalektro, een bedrijfstakfonds voor bedrijven in de metaal en elektro branche, ondersteunen door de werkprocessen te identificeren, beschrijven en te verbeteren. Dit in het kader van een reorganisatie en ontvlechting van Back office taken. Aan de hand van de beschreven processen worden tevens de eisen, waaraan het nieuw te bouwen IT-systeem moet voldoen, in kaart gebracht. In oktober moet het nieuwe Metalektro staan.