Publicatie "Ketensamenwerking in de bouw"


08/10/2013

Ketensamenwerking in de bouw staat al lange tijd in de belangstelling. De economische crisis doet daar nog een schep bovenop en dwingt bouwbedrijven om de traditionele bouwaanpak los te laten. Maar hoe pak je dat aan, welke ontwikkelingen pak je als eerste op en hoe geef je concreet invulling aan samenwerking? In dit artikel worden vier onderwerpen benoemd die noodzakelijk zijn om te komen tot duurzame ketensamenwerking.