RDOG Hollands Midden: datagedreven werken in dienst van de gezondheid


16/03/2020

RDOG Hollands Midden zet datagedreven werken in voor betere gezondheid

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en hebben grote maatschappelijke gevolgen. Data speelt hierin een steeds centralere rol. RDOG Hollands Midden start daarom, ondersteund door BPM Consult, een programma om actiever aan de slag te gaan met datagedreven werken: het gebruiken van data om haar dienstverlening te optimaliseren.

Door datagedreven te werken kan de organisatie sneller en effectiever verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen die aansluiten op de actuele behoeften van burgers, gemeenten en andere partijen. Er kan ook beter geanticipeerd worden op ontwikkelingen uit de omgeving en er wordt lerend vermogen ontwikkeld.

In het project wordt gewerkt aan verschillende facetten waar een datagedreven organisatie in uitblinkt, zoals het juiste bewustzijn creeëren bij managers en medewerkers, inzet van krachtige tools en technieken en een goede data-architectuur.

Ook wordt actief gewerkt aan het versterken en optimaliseren van de wisselwerking tussen datagedreven, procesgericht en zelforganiserend werken; 3 management-gebieden die erg veel invloed op elkaar uitoefenen.

Wil je meer weten over datagedrevenheid in relatie tot procesgericht werken?
Vraag het Willem Spronk.

 

  • data.jpg