Visie op procesmanagement in de zorg


08/04/2011

In het aprilnummer van Sigma verscheen een publicatie van Willem Spronk over de zin en onzin van proces- en kwaliteitsmanagement in de zorg. Het artikel is geschreven naar aanleiding van een rondetafel bijeenkomst georganiseerd door BPMConsult.

Een van de conclusies is dat bij kwaliteitsmanagement in de zorg teveel nadruk ligt op risico-beheersing en verantwoording, terwijl het accent meer naar client-en medewerkertevredenheid moet. Andere conclusie: 'Processchema's helpen om in control te komen, maar met het maken van een schema alleen vind nog geen verbetering plaats'