Gemeente Nijmegen
"Omdat de burger steeds meer zelf bij de gegevens kan, wordt de noodzaak tot een betere integratie steeds groter. " Agethe Derkse

  • Bij de gemeente Nijmegen kun je alle zaken regelen die te maken hebben met wonen in Nijmegen. Bij de gemeente Nijmegen kun je je rijbewijs en paspoort aanvragen, maar je ook inschrijven als bewoner van de stad.

  • Aanleiding

    De Nederlandse overheid beschikt over schatten aan data, o.a. alle basisregistraties. Om de waarde van deze data te benutten is het nodig om deze te koppelen als informatie aan alle processen. Daarnaast is er een groeiende informatiebehoefte van burgers en bedrijven. Gemeente Nijmegen heeft zich ten doel gestoeld om databronnen te koppelen en vervolgens data te controleren en te ontsluiten naar gebruikers. Dit alles moet vorm krijgen in een stelselbeheerorganisatie. 

  • Aanpak

    Doel van gegevensmanagement: de juiste betrokkene heeft de juiste gegevens van de juiste kwaliteit op het juiste moment. Daarbij de randvoorwaarden niet vergeten: het waarborgen van privacy en inrichting van de informatiebeveiliging. Daartoe is eerst met het projectteam het ontwerp gemaakt: identificeren van stakeholders, bepalen organisatievorm, ontwerpen proces, bepalen ondersteunend systeem. Vervolgens is dit ontwerp getest in een Proof of Concept. De begeleiding van onze consultants richt zich op het ontwerp van het proces, teamvorming en implementatie.