Hogeschool voor de Kunsten
"Het gezamenlijke doel zit nu veel meer in de hoofden van mensen. Dit brengt de organisatie in beweging." Robert Willemars

 • Sector: Onderwijs
 • De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en media en is een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie. De HKU verzorgt het onderwijs vanuit 9 schools (Beeldende kunst, Games & interactie, Theater, Design, Conservatorium, College, Kunst & Economie, Media, Muziek & Technologie). Het levert onderwijs aan zo’n 4.000 studenten.

 • TOEGEPASTE OPLOSSINGEN

  • A3-jaarplan methodiek
 • AANLEIDING

  De HKU wilde een impuls geven aan haar Planning & Control systematiek. De jaarplan-systematiek per organisatie-eenheid moest beter op het vlak van de dialoog, focus, concreetheid en overzichtelijkheid. De afdeling FKC wilde A3-jaarplan methodiek toepassen voor de jaarplanvorming. Hierin moesten ook de gezamenlijke veranderopgaven voor de eenheden worden meegenomen, zoals vastgelegd in het Instellingsplan 2019-2024. Dit vroeg om het jaarlijks operationaliseren van de doelen in de jaarplannen van de diverse gremia.

 • AANPAK

  Ter voorbereiding hebben we HKU-breed een aantal beleidsaccenten bepaald. Daarna zijn er dialoogsessies georganiseerd met het management team van iedere eenheid. Hierin werden de beleidsaccenten vertaald in resultaten en acties voor het komende collegejaar.

 • RESULTAAT

  Dit alles resulteerde in een gestructureerd A3-jaarplan, waarin acties en resultaten concreet genoteerd staan. Hiermee is iedere organisatie-eenheid in staat om te sturen op de voortgang van het jaarplan.