• NEN is het Nederlandse kennisnetwerk op het gebied van Normontwikkeling en Normtoepassing

  Normen zijn vrijwillige afspraken tussen partijen die vaak verschillende belangen hebben. NEN zorgt ervoor dat het normalisatie proces transparant en toegankelijk is en dat afspraken tot stand komen op basis van consensus en marktrelevant zijn. NEN verkoopt normen en norminformatie producten en trainingsdiensten om de implementatie van normen te bevorderen.

 • Toegepaste oplossingen

  BPM Modules
 • Aanleiding

  NEN startte het project procesmanagement met als doel de eigen werkprocessen te besturen en te beheersen. Het liet zich inspireren door Michael Hammer 'Faster, cheaper, better'. Aan BPM Consult werd gevraagd de project kick-off en de proces kick-offs te verrijken. 

 • Onze Aanpak

  De eerste schetsen van drie prioritaire processen werden met de projectgoepen op brown paper gezet. Als raamwerk werd de Supplier-Input-Proces-Output-Customer (SIPOC) gehanteerd. Van de processen met een ICT-doorontwikkelingsdoel werd de systeeminteractie gemapt.

 • Het Resultaat

  Eerste visualisatie van werkprocessen als basis voor ontwerp en analyse. Vliegende start van procesherontwerp-projectgroepen. Door NEN zelf verder uitgewerkt tot volwaardige procesarchitectuur.