HU Diensten
"Omdat we nu allemaal één taal spreken ontstaat er meer begrip en een betere samenwerking" Sandra van Beek

 • Sector: Onderwijs
 • De Hogeschool Utrecht (HU) is met 36.000 studenten de 3e grootste hogeschool in Nederland. Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen ze onderwijs en verrichten ze onderzoek.

 • Aanleiding

  In 2015 is door het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht opdracht gegeven om alle ondersteunende diensten te centraliseren. Daarom is gestart met een groot programma genaamd Transitie Onderwijslogistiek (TOL), waarin het optimaliseren van de processen van onderwijslogistiek één van de doelstellingen was. 

 • Aanpak

  Om een kwaliteitsverbetering en een kostenreductie te realiseren zijn alle processen herontworpen en nieuwe systemen geïmplementeerd. Daarnaast is er aandacht geweest voor het professionalisering van medewerkers, bestaande uit trainingen op het gebied van OnStage, Lean en teamontwikkeling.

 • Resultaat

  De kwaliteit- en reductiedoelstelling is gehaald. Daarnaast is het proces nu transparant en inzichtelijk en is er een sterke balangs gecreëerd tussen kosten, student- en medewerkerstevredenheid.