• Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort: sociale en vrije sector huurwoningen, studentenwoningen, panden voor woongroepen, ateliers, winkels en bedrijfsruimtes, garageboxen en parkeergarages.

  Ook verkoopt De Key woningen uit bestaande bouw en nieuwbouw, en parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes.

 • BPM Procesgame
 • Aanleiding

  De Key heeft de wens om een aantal van haar interne processen verder te uniformeren en standaardiseren, met oog voor overdrachtsmomenten, wederzijdse afhankelijkheden en gedeelde prestatie-indicatoren.

 • Aanpak

  BPM Consult stelde een verbeterteam samen om via een Procesgame kennis te maken met de principes van procesgericht werken. Met gebruik van de verkregen kennis en inzichten kan het team starten met verbetering van haar eigen processen.

 • Resultaat

  Aan den lijve ondervonden voordelen van procesgericht werken voor de eigen organisatie. Toegenomen inzicht in verbetermogelijkheden. En geloof in het zelf kunnen analyseren van de eigen werkprocessen, met behulp van slimme methoden en technieken.