ODRN
"De kwetsbaarheid van het vertellen hoe mensen misschien al wel 10 jaar werken, om zo te bouwen naar een nog slimmere manier van werken, is iets wat ik bewonder." Remco Brandwacht

 • Sector: Overheid
 • De omgevingsdienst regio Nijmegen, een relatief jonge organisatie, is een samenwerkingsverband van een achttal regiogemeenten en de Provincie Gelderland.

  De dienst voert namens de deelnemende partijen vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied uit. Daarnaast is en wordt de ODRN actief met WABO-taken, BRZO-toezicht op risicovolle bedrijven en complexe vergunningverlening.

 • Aanleiding

  Vanuit diverse initiatieven en ontwikkelingen wordt het belang van scherp ontworpen bedrijfsprocessen steeds prominenter, wat de ODRN heeft doen besluiten een programma bedrijfsprocessen op te starten.

 • Aanpak

  BPM Consult heeft het totale programma opgedeeld naar de primaire processen. Per proces kreeg ODRN een op maat gesneden aanpak door gebruik van verschillende methoden en technieken (waaronder verschillende werkvormen, LEAN-analyse en pilots).

 • Resultaat

  Toegenomen betrokkenheid van medewerkers bij de eigen processen, afdelingsoverstijgend oplossingsvermogen en de transitie vanuit de achterhoede naar een vooruitlopende omgevingsdienst.