Provincie Gelderland
"De reorganisatie stopt niet op de startdatum van de gereorganiseerde organisatie" Piet Nieuwenhuysen, programmamanager GIB

 • Sector: Overheid
 • De provincie is actief op veel beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn en cultuur. 

  Naast het maken en uitvoeren van eigen beleid en het uitvoeren van wettelijke taken, houdt de provincie ook toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden.

 • Aanleiding

  De provincie onderneemt in 2008 een reorganisatie, onder de naam Gelderland in Beweging. Doel is het vergroten van de integraliteit van beleid en de uitvoeringskracht middels een procesgerichte organisatie. Er is behoefte aan een procesmodel om de besturing transparant te maken, en aan werkafspraken tussen de nieuw te vormen domeinen.

 • Onze aanpak

  Met het managementteam wordt in workshops het nieuwe bedrijfsprocesmodel opgesteld. Onder leiding van de kwartiermakers van de nieuw te vormen domeinen worden de werkprocessen op hoofdlijnen ontworpen. De projectgroepen specificeren de over te dragen producten in de nieuwe werkstromen middels handshakes. Processen worden m.b.v. de Sqeme methode ontworpen.

 • Het resultaat

  Transparant besturingsmodel. Duidelijkheid over de nieuwe rollen vanaf reorganisatiedatum, middels gedefinieerde te leveren producten en processen. Heldere werkafspraken tussen afdelingen middels handshakes. Procesarchitectuur in Sqeme trim.