• Sector: Industrie
 • Sulzer Eldim NL B.V. –  een Sulzer Metco company - vervaardigt en bewerkt onderdelen voor vliegtuigmotoren en industriële gasturbines. Het maakt gebruik van moderne technologieën zoals: vonkverspaning, elektrochemisch bewerken, laserboren, CNC-draaien en –frezen.

  De ruim 280 medewerkers werken in multifunctionele teams en zijn verantwoordelijk voor hun eigen productie en kwaliteitsbewaking.

 • Aanleiding

  Sulzer Eldim wil het cell-concept invoeren. Dit betekent zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor de waardestroom leidend tot een productgroep. Hiertoe wil Sulzer de waardestroom van een bepaalde productgroep analyseren middels Value Stream analysis. En deze herinrichten teneinde de Value-added time te vergroten. Aan BPM Consult wordt gevraagd deze herinrichting te begeleiden.

 • Aanpak

  Met het projectteam wordt een weekprogramma bedacht, waarin de medewerkers van de beoogde cel gezamenlijk de waardestroom identificeren, analyseren, en komen tot een herontwerp. Op dag 5 presenteert het projectplan aan hun management. En vragen akkoord voor het herinrichtingsplan. BPM Consult faciliteert de gehele VSM-week.

 • Resultaat

  Het project heeft geleid tot het verhogen van de waardetoevoegende tijd, terugbrengen van de doorlooptijd, een hogere bezettingsgraad van machines en een procentueel hogere toegevoegde waarde per directe medewerker.