• Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze € 30 miljoen aan hun doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 9000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

  • AANLEIDING

    De afgelopen jaren is het Oranje Fonds gegroeid, zowel qua inkomsten als personele bezetting. Een aantal wisselingen in werknemers en het samenvoegen van twee afdelingen werd door het Management Team als momentum aangegrepen om de kennis in werkprocessen vast te leggen en te standaardiseren. Op deze manier hoopt het Oranje Fonds klantgerichte processen te ontwerpen en haar beschikbare middelen en capaciteit zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

  • AANPAK

    Met een groep van betrokken medewerkers is een deel van de primaire processen ontworpen in verschillende herontwerpsessies. Om van een IST- naar een SOLL-ontwerp te komen zijn verschillende analyses op het proces uitgevoerd, zoals de LEAN-verspillingsanalyse, een compliance analyse en een customer journey. Geïdentificeerde knelpunten zullen het startpunt vormen om het verbeterpad naar het gewenste proces door te maken.