Universiteit Twente
"Het besef is ontstaan dat je niet de enige bent in het proces, maar dat je deel uitmaakt van een heel proces"

 • Sector: Onderwijs
 • De Universiteit Twente leidt anno 2014 meer dan 9.000 studenten op en is georganiseerd in 5 faculteiten, 6 onderzoeksinstituten en een aantal centrale eenheden, concerndirecties en servicecentra.

  300 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs.

 • Toegepaste solutions

  • Process Mapping
  • Kwalitatieve knelpunt inventarisatie
  • Ondersteunen verbeteracties
  • Koppelen lopende initiatieven
  • Implementatieplanning
 • Aanleiding

  De universiteit heeft de behoefte om de onderwijsondersteunende processen professioneler, efficiënter en ketengericht te ontwerpen, in te richten en uit te voeren. Hiervoor zijn al diverse initiatieven voor verbetering in gang gezet.

 • Aanpak

  BPMConsult voerde een gefaseerde aanpak uit van een inventarisatie van bestaande processen en beleidskaders (dmv begeleide dialoog en expertmatige toets), het ontwerpen van onderwijsondersteunende processen en de begeleiding van de implementatievoorbereiding.

 • Resultaat

  Concrete handvatten voor procesverbetering, toegenomen kenns van projectmatig werken en draagvlak voor procesinnovatie onder de belangrijkste stakeholders.