Euro Tank Terminal
"Het eindresultaat is belangrijk, maar de weg er naar toe net zo" Clement Saaltink, terminal manager

 • Sector: Op- en overslag
 • ETT is een olie op- en overslagterminal, ideaal gelegen in één van ’s werelds drukste havens; Rotterdam.

  De terminal is gespecialiseerd in brandstoffen en destillaten en heeft meer dan 1,100,000 kubieke meter capaciteit verdeeld over 28 opslagtanks. Voor het laden en lossen is er een directe connectie met treinen, trucks, binnenvaartschepen en zeeschepen.

 • Aanleiding

  Na een periode van onstuimige groei ontstond er behoefte aan herdefinitie voor bedrijfsprocessen, onderliggende procedures, werkinstructies en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er is behoefte om alle lopende initiatieven te bundelen in een nieuwe structuur. Men wil de risico's voor calamiteiten beheersen en transparantie bieden in borging van wet- en regelgeving.

 • Onze Aanpak

  Als eerste werden de contouren van de nieuw op te bouwen procesarchitectuur getrokken door ontwerp van het bedrijfsprocesmodel. Daarna werd van ieder primair proces via een werkgroepstructuur de huidige staat in beeld gebracht, verbeterpunten benoemd, de werkwijze herontworpen en het digitale kwaliteitssysteem heringericht met aangescherpte procedures en instructies. Via procesgaming, toetsing en instructie werden de nieuwe processen geïmplementeerd.

 • Het Resultaat

  Een gedragen werkproces dat structuur en houvast biedt aan de uitvoering, begrip binnen en tussen afdelingen over de ideale werkwijze, toegenomen veiligheid op de werkvloer door het benoemen en ondervangen van risico's (door geborgde instructies).