• Sector: Onderwijs
 • Het Hoornbeeck College verzorgt MBO-onderwijs in een viertal richtingen (Economie & Handel, Gezondheidszorg, Techniek & ICT en Welzijn), op een vijftal locaties, te weten Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam.

  Het Hoornbeeck College is een mbo-school met een bijzonder karakter, een reformatorisch karakter. Het bijzondere en goede onderwijs dat zij bieden, willen ze graag voor zoveel mogelijk jongeren beschikbaar maken.

 • Toegepaste solutions

  • Procesontwerp evaluatie
  • Ontwerp doorlichting & verbetering
  • Leiderschap & Coaching
 • Aanleiding

  Om de activiteiten uit haar meerjarenplan, vanuit de relatief nieuwe positie van waliteitszorgmedewerker, uit te kunnen voeren, worden er andere eisen gesteld aan de theretische en praktische bagage van de kwaliteitsmedewerker. Kennis en vaardigheden moeten worden vergroot.

 • Aanpak

  BPMConsult heeft een trainingsprogramma opgesteld om de kennis en vaardigheden van de kwaliteitsmedewerkers te versterken. Basisuitgangspunt is werken met concrete opdrachten voor procesontwerp en - implementatie.

 • Resultaten

  Kennis van technieken uit de proces- en kwaliteitsmanagement is verbeterd, de kwaliteitsmedewerkers hebben geleerd de technieken toe te passen  en zij hebben een profiel voor exellente procesfacilitering.