• Sector: Onderwijs
 • Kaliber Kunstenschool is de grootste instelling op het gebied van (amateur) kunstonderwijs in Twente. Kaliber heeft de ambitie om iedereen te helpen zijn / haar creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen.

  De Kunstenschool verzorgt cursussen op het gebied van muziek (klassiek, pop en jazz), dans, zang, theater, beeldende kunst en new arts. Ook verzorgen zij muzieklessen op scholen, workshops, evenementen en activiteiten.

 • Toegepaste solutions

  • Business Modeling
  • Constructie hoofdontwerp
  • Kwalitatieve knelpunt inventarisatie
  • Ondersteunen verbeteracties
  • Constructie hoofdontwerp
 • Aanleiding

  Kaliber Kunstenschool (voorheen Muziekschool Twente) zit in woelige tijden. Zij wil organisatievernieuwing op gang brengen en lopende processen doorlichten, waardoor meer rust en een beter beeld van de organisatie ontstaat.

 • Aanpak

  In een zestal workshops zijn aan de hand van een brown-paper aanpak met medewerkers het bedrijfsprocesmodel, verscheidene procesontwerpen, een geïntegreerde jaarplanning en een overzichtelijke verbeteractielijst opgesteld.

 • Resultaat

  Verbeterd inzicht in de eigen processen en grip op de onderliggende activiteiten, terugbrengen van het aantal controleslagen rond facturering en inzicht en verbeterde afstemming over alle activiteiten in de jaarplanningscyclus.