• Maasdelta Groep is een middelgrote woningcorporatie, met locaties in Maassluis, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Met ongeveer 200 medewerkers zorgen zij voor een goede dienstverlening aan haar klanten, die ongeveer 16.000 woningen en bedrijfspanden (VHE’s) huren. 

  • BPM Modules
  • Aanleiding

    Maasdelta is conform haar ondernemingsplan 2016-2020 bezig om procesgericht werken in te voeren. Eén van de drijfveren om dit te doen is om klanten hierdoor meer centraal te kunnen stellen en 'aangenaam te verrassen'. 

  • Aanpak

    Eerst is er een pilot uitgevoerd in 2018, waarin een aantal keuzes, uitgangspunten en hypothesen voor een geschikte aanpak binnen Maasdelta is getoetst. Vervolgens zijn vanuit het masterplan projectmatig procesherijkingstrajecten uitgevoerd. Hiermee zijn primaire processen integraal herijkt, en zijn er onderwerg diverse analyses uitgevoerd, zoals de LEAN-, risicomanagement en klantreisanalyse. Aanvullend zijn processen uitgelijnd op het nieuwe applicatielandschap. 

  • Resultaat

    Woningcorporatie Maasdelta heeft haar primaire processen, en een deel van de (be)sturende en ondersteunende processen modulair ontworpen. De complete procesarchitectuur is via het intranet raadpleegbaar voor elke medewerker. Daarnaast is besturing ingericht d.m.v. proceseigenaarschap.