ODRN Bedrijfsvoering
"Het is haast onbegrijpelijk dat je kwaliteit van data durft te garanderen zonder dat je grip hebt op je processen." Joop Pastoors en Eric van der Velden

 • Sector: Overheid
 • De omgevingsdienst regio Nijmegen, een relatief jonge organisatie, is een samenwerkingsverband van een achttal regiogemeenten en de Provincie Gelderland.

  De dienst voert namens de deelnemende partijen vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied uit. Daarnaast is en wordt de ODRN actief met WABO-taken, BRZO-toezicht op risicovolle bedrijven en complexe vergunningverlening.

 • Aanleiding

  Vanuit de opdrachtgevers van de ODRN kwam het verzoek outputgericht te gaan werken. Dit heeft de ODRN doen besluiten om alle bedrijfsvoeringstools en de gehele informatiehuishouding meer in samenhang te organiseren. 

 • Aanpak

  Met betrokkenen is in kaart gebracht welke informatie verstopt zit in de primaire processen. Vervolgens is geanalyseerd hoe en wanneer deze informatie wordt vastgelegd in het workflow systeem WRS. Zo ontstond er een integraal procesontwerp, visueel zichtbaar voor alle disciplines.

 • Resultaten

  Samenhangende bedrijfsvoering, ingericht en bestuurd via de werkprocessen. Daarmee een betere verantwoording over de uitgevoerde dienstverlening en grip op bijbehorende resultaten.