Provincie Gelderland - Gebiedsontwikkeling
"Het project verplichtte ons om samen tot de kern te komen en dit resulteerde in een aanpak van ons allemaal, die ook voor buitenstaanders begrijpelijk is." Marc van Hemmen

 • De Provincie Gelderland heeft in 2008 een aanpak opgesteld voor het realiseren van complexe opgaven in de fysieke leefomgeving, het zgn. ‘Protocol Gelderse aanpak Gebiedsontwikkeling‘. 

 • AANLEIDING

  De Provincie Gelderland heeft in 2008 een aanpak opgesteld voor het realiseren van complexe opgaven in de fysieke leefomgeving, het zgn. ‘Protocol Gelderse aanpak Gebiedsontwikkeling‘.
  In de afgelopen 10 jaar heeft de provincie Gelderland veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van gebieden en heeft haar werkwijze verder geproffesionaliseerd.
  De sterk doorontwikkelde aanpak en de veranderende context waarin zij opereren heeft ertoe geleid dat de behoefte is ontstaan om het protocol uit 2008 te actualiseren. Aan BPM Consult wordt gevraagd deze actualisatie te begeleiden

 • AANPAK

  Samen met de projectleiders en specialisten van de afdeling Uitvoering Fysieke Omgeving (UFO) wordt in een aantal werksessies de fasering in kaart gebracht. Per fase wordt het doel, de op te leveren producten en de overeenkomst waarmee een fase wordt afgesloten benoemd. Deze aanpak wordt getoetst door hele afdeling, maar ook door samenwerkingspartners en ‘dwarskijkers’.

 • RESULTAAT

  Het project heeft geleid tot een ‘geactualiseerde aanpak’, waarvan er een gedeeld beeld bestaat binnen UFO. Daarnaast is het een ‘toekomstbestendige aanpak’, doordat deze is geverifieerd door samenwerkingspartners en ‘dwarskijkers’. Tot slot is er een ingerichte cyclus voor het blijvend evalueren en verbeteren van de aanpak.