Rijk en Provincie

Sturen op integrale samenwerking

De interactie tussen rijk, provincie en gemeenten verandert voortdurend. Gemeenten worden zelfsturende teams waarbij rijk en provincie kaderstellend zijn. Samenwerking gestuurd op vertrouwen moet bijdragen aan het realiseren van complexe opgaven. Naast interne ontwikkelingen vragen ook externe ontwikkelingen zoals digitalisering en service excellence steeds meer aandacht. De opgave is om deze te integreren in de bedrijfsvoering teneinde een toekomstbestendig resultaat te realiseren. Wij helpen rijk en provincies hierbij.


Nieuwe wet- en regelgeving implementeren

Goed uitvoeren wat de wet zegt betekent vertalen naar werkprocessen. Wat gaan we doen, Hoe en Wie. Ondersteuning van de ICT uitlijnen op het werkproces. Functionele eisen opstellen, bouwen, testen en implementeren in een ERP-implementatie. Risico's analyseren en waarborgen scheppen. Wij hebben oplossingen voor zulke trajecten en stippelen graag het pad met u uit.

Transparant en doelmatig werken

Dat overheden niet verspillen is een vanzelfsprekenheid. Maar hoe maak je dat waar? Door sterke werkprocessen, die grondig doorgelicht zijn. Waar de verspilling uit is en iedere stap doordacht is en waarde toevoegt. Niet eenmalig, maar vervat in Lean-structuren van continu verbetering.

Klant centraal

De moderne overheid kijkt ook met de ogen van de klant (burger-bedrijf-..) naar haar werkprocessen. Wat maakt de klant mee in onze processen? Wij helpen met customer journeys de oriëntatie op de klant te beleven. 

Adviesprogramma's 


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites