• Sector: Gezondheidszorg
 • Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.

  Het opleiden tot basisarts, specialist of verpleegkundige is een van de drie kerntaken van VU Medisch Centrum. Het instituut voor onderwijs en opleiden (IOO) van het VU Medisch centrum verzorgt opleidingen op medisch, biomedisch en verpleegkundig gebied.

 • Toegepaste solutions

  • Process gaming en simulatie
  • Procesteam ontwikkeling
 • Aanleiding

  Het instituut voor onderwijs en opleiden (IOO) VUmc heeft een periode van reorganisaties achter de rug. Als onderdeel daarvan zijn er personele verschuivingen geweest, functies gewijzigd en nieuwe teamsamenstellingen tot stand gekomen. 

 • Aanpak

  Middels een procesgame wordt aan medewerkers de gelegenheid geboden elkaar te ontmoeten en ook eens ‘over de schutting te kijken’. Medewerks gaan daardoor een totaaloverzicht vormen en afhankelijkheden in het werkproces zien. Zo wordt een impuls gegeven aan procesgericht werken, één van de uitgangspunten van de nieuwe organisatie. Aandacht wordt gericht op benodigde procesgerichte samenwerking bij het instituut en aan bouwen aan teambuilding.

 • Resultaat

  Medewerkers hebben meer inzicht in het werkproces en zien het belang van procesgericht samenwerken.