Watt Infra
"Fundering van professionalisering" Robbert van Gompel

 • Sector: Bouw en Infra
 • WATT Infra is een new kid on the block binnen de ondergrondse infra. We richten ons 100% op duurzame energiedragers als MS en HS voor zon- en windparken, (stads)warmte en voor de toekomst in waterstof. We geloven in een duurzame wereld. Dit betekent dat we, met onze kennis en kunde over ondergrondse infra, vol overgave meedenken en bouwen aan de energietransitie.

  Met ruim 20 professionals en businesspartners vormen we een sterk team. Lean en mean. Klein waar het kan en groot waar nodig, maar altijd met minimale overhead en best for project. In deze nieuwe economie, waarin kennis centraal staat, staan wij graag voor u klaar!

 • Aanleiding

  Door de snelle groei en hoge drukte binnen Watt Infra, kwam al snel de behoefte voor goede processen. Er moesten een aantal stappen gezet worden om de processen goed vast te leggen, te optimaliseren en professionaliseren.

  Aan het begin hebben we geprobeerd dit zelf in kaart te brengen, aangezien we experts zijn in ons eigen werk. Echter neemt een consultant toch andere competenties en urgentie mee. Toen we tot de conclusie kwamen dat we ondersteuning goed konden gebruiken hebben we BPM Consult ingeschakeld.

 • Aanpak

  Gedurende het traject zijn de processen van de organisatie in kaart gebracht en is de Watt Wijzer opgesteld. De Watt Wijzer is een tool waarin onze processen staan.

  BPM Consult heeft met de Watt Wijzer een goede professionele tool neergelegd. Uiteindelijk is geconcludeerd dat er een goede basis is gelegd qua processen, en een meer procesgerichte denkwijze binnen de organisatie is.

 • Resultaat

  het traject ervoor gezorgd dat Watt Infra een meer uniforme werkwijze heeft. Het project heeft ook bijgedragen aan de procesgerichte denkwijze van de medewerkers.

  Het traject helpt mee aan het behalen van onze ISO-certificering en de algehele professionalisering van de organisatie. Deze professionalisering helpt ons om ook in de toekomst bij te dragen aan de duurzame initiatieven van onze klanten.