• Sector: Gezondheidszorg
 • Stichting Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven.

  Onze begeleiding en ondersteuning zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn zij vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

 • Toegepaste solutions

  • Klachtenmanagement (IKM3000)
  • Klantonderzoek
 • Aanleiding

  In het kader van verbetering van de eigen organisatieprocessen (op basis van een klantinitiatief) is aan BPMConsult gevraagd om een objectief onderzoek te doen met als doel verbeterpunten aan te dragen.

 • Aanpak

  Aan de hand van een bureaustudie en interviews mey betrokken leidinggevenden en medewerkers, is de dienstverlening getoetst en zijn verbeterpunten geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een rapport met aanbevelingen ter verbetering van de organisatie.

 • Resultaat

  Inzicht in concrete verbeteringen in de eigen organisatie, aanscherpen van procedurele interne en externe afspraken en een aanscherping van het communicatiebeleid.