• Sector: Gezondheidszorg
  • Driezorg is een zorginstelling op het gebied van ouderenzorg en biedtdienstverlening en faciliteiten voor Wonen, Welzijn & Zorg op 11 locaties voor 1600 cliënten. Daarnaast richt Driezorg zich ook op zorg en begeleiding bij zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen zijn met 1200 medewerkers en 800 vrijwilligers.

  • Aanleiding

    Driezorg is gefuseerd, er zijn functies veranderd, managementlagen zijn verdwenen en er zijn nieuwe leidinggevenden aangesteld. Ook is de behoefte ontstaan om de toegevoegde waarde voor de klant meer centraal te stellen door goed naar de eigen processen te kijken. Tenslotte vraagt de registratie van informatie in de systemen aandacht.

  • Aanpak

    In een aantal krachtige sessies, waarbij de medewerkers zoveel mogelijk vormgever en deelgenoot zijn, herontwerpt BPM Consult de primaire processen, met aandacht voor activiteiten, functies/rollenberichten en tijdsafspraken. Dit vanuit de principes voor zelforganiserende teams. Ook ondersteunende processen worden als afgeleide hiervan herontworpen. De processen vormen daardoor de solide basis waarop de organisatie kan verder bouwen.

  • Resultaat

    Er zijn processen ontworpen voor het toeleiden van nieuwe cliënten, voor wonen met langdurige zorg (met èn zonder behandeling) en voor thuiszorg. Daarnaast zijn verschillende teamtaken gedefinieerd voor zelforganiserende teams.