Bouw en Infra

Alles in één keer goed

Doordacht werken levert op in Bouw & Infra. Faalkosten kunnen veel lager. Haal meer rendement door eerst te denken en dan te doen. Digitaliseer papierstromen, herontwerp werkvoorbereidings- uitvoerings- en logistieke processen en zorg dat iedereen op de tijd de juiste spullen heeft. 


Procesgericht werken

Grondig verbeteren vraagt om een herbezinning op de werkprocessen. Breng de werkprocessen in kaart en de analyse kan starten. Welke activiteiten voegen waarde toe? Welke niet? Werken we LEAN? Wij helpen graag door procesanalyses met de medewerkers uit te voeren en verbeterprojecten te begeleiden. Dat levert veel op: tevredener medewerkers, klanten en management.

Digitalisering

In een bouwproces gaan veel gegevens heen en weer tussen opdrachtgever en bouwer. Vaak nog is dat een papieren organisatie. Terwijl de hele keten baat heeft bij digitale gegevensuitwisseling. Opdrachtgevers eisen dit in toenemende mate. De technologie is beschikbaar, maar hoe integreer je die in het werkproces? Wij helpen het informatiemanagement te organiseren. Door goede procesanalyse, informatieanalyse, gegevensherontwerp. Ook bij implementatie helpen we.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Leg uw vraag voor aan Renco Bakker


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites