Gezondheidszorg

Ruimte scheppen

De zorgsector blijft continu in beweging en wordt doorlopend voor nieuwe uitdagingen gesteld, zoals een toenemende noodzaak tot ketensamenwerking, zelfsturende teams, ontstaffing en kunnen omgaan met regeldruk. Dit stelt nieuwe eisen aan de wijze waarop zorginstellingen hun eigen processen beheersen en optimaliseren. Met 3 themagerichte aanpakken creëren we ruimte en maken we zorginstellingen toekomstgerichter.


Thema 1: Roadmap voor inrichtingsvraagstukken

Alle zorginstellingen worstelen met huidige en toekomstige ontwikkelingen. Waarop wordt ingezet, en is dit de juiste keuze? In de afgelopen periode heeft in het kader van de Agenda voor de toekomst een groot aantal Toekomstwijzers hier meer invulling aan gegeven. Het biedt een blik op ontwikkelingen tot 2025 en plaatst kritische kanttekeningen bij de huidige situatie en schetst ook hoe toekomstige zorgorganisaties er uit zullen (moeten) gaan zien. De vraag is hoe u al deze informatie kunt gebruiken om vanuit de goede richting de doorvertaling te maken naar inrichtingsvraagstukken. 

Roadmap maken voor inrichtingsvraagstukken

Thema 2: Basis op orde krijgen

Zorginstellingen kunnen meer tijdsruimte creëren door orde op zaken te stellen. Dus geen fouten meer maken, niet meer dubbel administreren, heldere verantwoordelijkheden en een optimale informatiedeling in de keten. Dus ook geen onnodig tijdsverlies aan administratie, moeten zoeken naar informatie en verlies aan productiviteit door slechte afspraken met ketenpartners. Door samen met de eigen medewerkers de processen te analyseren en verbeteren wordt bovenstaande opgelost.  

Thema 3: Presteren op ketenniveau

Middelen voor het leveren van zorg worden steeds beperkter, dus moet elke zorginstelling zichzelf opnieuw definiëren in termen van de totale zorgketen. Hoe draagt de inzet van de verschillende kertenpartners bij aan de productiviteit, maar nog belangrijker aan de kwaliteit van de ketenzorg? Met een integraal ketenprocesontwerp wordt de totale keten in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

Meer weten over de oplossingen die BPM Consult biedt voor de zorg? Leg uw uitdaging voor aan Willem Spronk.

Nieuws en ontwikkelingen

LEAN Huisartsenpraktijk  

Implementeren patiëntendossier   


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites